Benders förvärvar Norbergstrappan AB

Från 1 december 2016 tar Benders över verksamheten. Norbergstrappan kommer att drivas vidare som tidigare i befintlig anläggning och med oförändrad personal under ledning av tidigare ägaren Sören Morin.

Mer om affären finns att läsa här:

http://www.benders.se/benders/nyheter/2016/benders-forvarvar-norbergstrappan/

http://www.bendersbyggsystem.se/nyheter/2016/benders-forvarvar-norbergstrappan-ab/