Kvalitet/Miljö

Komp_webb_kvalitet_miljo

Kvalitet och miljö

Vår kvalitets- och miljöpolicy och våra kvalitets- och miljömål utgår från vår affärsidé och målsättningen är att vara en stabil och långsiktig partner gentemot våra kunder och leverantörer.

Genom att ständigt förbättra verksamhetssystemen anpassar vi verksamheten så att vi kan öka kundtillfredsställelsen samt minska skadlig miljöpåverkan genom att minska användningen av fossila bränslen samt att minska energiförbrukningen.