Norbergstrappan levererar två trapptyper till Norra Kvarngärdet

I Uppsala, knappt 1,5 km om stadskärnan kommer Stena Fastigheter att bygga 450 nya bostäder samt en förskola, Tornstaden levererar stommen som är helt i prefab och vi har fått förtroendet av Tornstaden att leverera trapporna.

Kund: Tornstaden

Arkitekt: Varg Arkitekter

Trapptyper: Runda med spindel, raka med plan

Antal våningar: 79

Bild: Varg Arkitekter

Norra Kvarngärdet