Om oss

Vi är Norbergstrappan AB

Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Vårt koncept är att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutskedet av projektet belägga trappan med terrazzo, detta för att få en slutprodukt med mycket hög finish.

Fördelen med att leverera betongkupan utan beläggning är att trappan kan användas, utan att behöva vara försiktig, under hela byggtiden.

Vi tillverkar och projekterar alla trapporna med tillbehör i vår fabrik här i Norberg.

Norbergstrappan AB är ett relativt nystartat bolag men har en lång historia inom betongtrappor. Företaget startades 1988 som Norit AB och köptes några år senare av Skanska Prefab AB, som senare blev Skanska Stomsystem AB.

Företaget växte i stadig takt under Skanskas ägande och blev en av Sveriges största trappleverantörer. 1 Juni 2012 så tog företaget en ny väg då Skanska ville avyttra verksamheten för att gå vidare inom andra områden.

Ny ägare blev Sören Morin, som tidigare varit fabrikschef när Skanska ägde trappfabriken.