Om oss

Vi är Norbergstrappan

Norbergstrappan AB är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongtrappor. Vårt koncept är att leverera betongkupan i byggskedet för att i slutet av projektet belägga trappan med terrazzo. Det ger en slutprodukt med hög finish som inte riskerar att bli skadad under byggtiden.

Under 2016 förvärvades Norbergstrappan AB av Benders Sverige AB, och kommer under 2018 verka under Benders Byggsystem AB. Företagen har en mångårig och gedigen kunskap av tillverkning av betongelement vilket gjorde det till en naturlig förening.

Trapporna kommer ingå som en byggkomponent i konceptet Stomsystem, men kommer fortsatt även erbjudas fritt på bil utifrån projektspecifika önskemål från våra olika samarbetspartners. Räcken i olika utföranden kommer också kunna levereras till samtliga trappor, samt golvbeläggning till omkringliggande ytor i byggnaden.

Norbergstrappan AB kommer leva kvar som varumärke inom Benders koncern.

Projekteringen är förlagd till Norberg medan tillverkning sker både i Norberg samt i den nystartade fabriken i Uddevalla.

Tidslinje

1988
Företaget startades 1988 som Norit AB.

2000
Skanska Prefab AB köper Norit AB. Skanska Prefab blir senare Skanska Stomsystem AB.

2012
Sören Morin, tidigare fabrikschef, blir ny ägare, och företaget ändrar namn till Norbergstrappan AB.

2016
Benders Sverige AB förvärvar Norbergstrappan AB som blir en del av Benders Byggsystem AB under 2018.