Svängda trappor

 • Svängd trappa med terazzo

  Svängd trappa med terazzo

 • Svängd trappa med terazzo

  Svängd trappa med terazzo

Svängda trappor

Våra svängda enloppstrappor utförs med bärande kupa och behöver upplag för ståldubb. Exempel på upplag kan vara en ursparing i bärande betongvägg eller en bärande stålbalk gömd i en lättkonstruktion. Undersidan rollas i fabrik vilket gör den färdig för målning på arbetsplatsen. Trapporna kan tillverkas i fyra olika grundutförande, CSER, USER, IBSE och ISSE.

Mer information

Snabbfakta
Benämningar:

 • USER, U-svängd enloppstrappa rektangulär utbredning.
 • CSER, C-svängd enloppstrappa rektangulär utbredning.
 • IBSE, i början svängd enloppstrappa.
 • ISSE, i slutet svängd enloppstrappa.

Svängd betongtrappa med bärande kupa.

 • Kuptjocklek, 140mm.
 • Stegdjup, 250-300 mm.
 • Steghöjder, 165-190 mm.
 • Bredd, 880-1200 mm.
 • Beläggning, terrazzo eller klinkers.
Detaljerad information

Våra svängda enloppstrapporkräver mindre utrymme vilket bl.a gör dessa användbara i de fall där utrymmet i trapphuset är begränsat. Vi tillverkar våra svängda trappor med bärande kupa vilket gör att trappan behöver upplag mot bärande betongvägg eller exempelvis stålbalk gömd i en lättkonstruktion. Trapporna är, i grundutförande, anpassade för att beläggas med vår terrazzo. Men det är dock inga problem att anpassa trapporna för andra typer av beläggningar, tex linoleummatta, natursten och klinkers. Stegdjupet i våra svängda trappor är alltid minst 250 mm i gånglinjen, detta för att upfylla de krav som ställs i BBR. Hur trappan ska utföras bestäms i samråd med våra  projektörer. Vi använder oss av ett antal olika standardformar som vi sedan bygger om och anpassar efter kund och arkitektens önskemål.

Räcken till dessa trapptyper går att få i en eller två delar, beroende på vad som önskas.

Vi rekommenderar att steghöjden bör vara mellan 165 mm och 190 mm.
Övrigt att tänka på är att avståndet mellan trappa och vägg ej bör överstiga 50 mm.  Mått mellan trapplöp bör vara min. 100 mm, detta för att räcken ska få plats.
Trapporna går att få i vänster eller högergående utförande.

Vid projektering anges följande:

 • Trapploppshöjd
 • Antal steghöjder
 • Steghöjd
 • Stegdjup
 • Trappbredd
 • Elementvikt
 • Höger eller vänstergående
 • Placering av räckesfästen.
 • Montageanvisningar och färdigt golvhöjd.
 • Plankanter och eventuella ursparingar.